Vé máy bay
VIETNAM AIRLINES
HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 08:35 VN741 Aibus 321 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 07:30 09:30 VN211 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 08:30 10:30 VN213 Boeing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 10:30 12:30 VN215 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 11:00 13:00 VN217 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 12:30 14:30 VN219 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 13:30 15:30 VN221 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 15:00 17:00 VN225 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 17:00 19:00 VN781 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 17:00 19:00 VN783 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 18:35 20:35 VN231 Aibus 333 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 20:30 22:30 VN235 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 21:15 23:15 VN2377 Aibus 321 02h 1.380.000 đ & 1.530.000 đ 2.760.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 21:30 23:30 VN2399 Aibus 320 02h 1.380.000 đ & 1.230.000 đ 2.760.000 đ (L) & 2.460.000 đ (M) Đặt vé
HÀ NỘI - TOKYO
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 00:05 06:50 VN954 Boing 777 06h45 Đặt vé
HÀ NỘI - VIEN TIANE
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:20 09:25 VN841 Aibus 320 01h05 Đặt vé
HÀ NỘI - PARIS
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:25 +06:45 VN535 Boing 777 07h10 Đặt vé
HÀ NỘI - SYDNEY
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:00 +09:35 VN783 Boing 777 Đặt vé
HÀ NỘI - MELBOURNE (ÚC)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:00 +09:35 VN781 Boing 777 Đặt vé
HÀ NỘI - MOSCOW (LB NGA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:50 17:30 VN525 Boing 777 06h40 Đặt vé
HÀ NỘI - LUANG PRABANG (LÀO)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:45 09:40 VN869 F70 0h55 Đặt vé
HÀ NỘI - CÔN MINH (CHINA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:10 13:50 VN908 Aibus 320 02h40 Đặt vé
HÀ NỘI - TAIPEI (ĐÀI LOAN)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:20 21:00 VN924 Aibus 321 02h40 Đặt vé
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:40 10:40 VN492 ATR 72 01h 830.000 đ (L) * 680.000 đ (M) 1.660.000 đ (M) & 1.360.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 13:20 14:20 VN494 ATR 72 01h 830.000 đ (L) * 680.000 đ (M) 1.660.000 đ (M) & 1.360.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - FRANKFURT (LB ĐỨC)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:35 +06:30 VN545 Boing 777 07h05 Đặt vé
HÀ NỘI - SEOUL
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:25 +05:30 VN936 Aibus 332 06h05 Đặt vé
HÀ NỘI - SIÊM RIỆP
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 16:55 18:50 VN845 Aibus 320 01h55 Đặt vé
Vietnam Airlines 18:00 20:00 VN801 F70 02h Đặt vé
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:05 07:20 VN311 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 10:20 11:35 VN315 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 14:30 15:45 VN317 Aibus 332 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 18:45 20:00 VN319 Aibus 332 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 20:00 21:15 VN313 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - HUẾ
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:10 11:20 VN245 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 06:00 07:10 VN241 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 19:30 20:40 VN247 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - NHA TRANG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:00 07:40 VN265 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
Vietnam Airlines 14:10 15:50 VN267 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
Vietnam Airlines 14:40 16:20 VN269 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
HÀ NỘI - BẮC KINH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:10 14:45 VN900 Aibus 321 04h35 Đặt vé
HÀ NỘI - BANGKOK
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:30 11:20 VN831 Aibus 321 01h50 Đặt vé
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:00 12:40 VN277 F70 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:20 11:45 VN914 Boing 738 02h25 Đặt vé
Vietnam Airlines 17:40 20:05 VN918 F70 02h25 Đặt vé
HÀ NỘI - HONGKONG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:05 13:55 VN/CX790 Aibus 321 02h50 Đặt vé
Vietnam Airlines 19:10 22:10 VN/CX792 Aibus 321 02h50 Đặt vé
HÀ NỘI - KUALA LUMPER (MALAYSIA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 13:20 VN757 Aibus 321 Dừng 1 chặng tại SGN Đặt vé
HÀ NỘI - SINGAPORE
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 13:25 VN741 Aibus 321 Dừng 1 chặng tại SGN Đặt vé
Vietnam Airlines 10:30 14:50 VN745 Aibus 321 04h20 Đặt vé
HÀ NỘI - PHNOM PENH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:20 11:50 VN841 Aibus 320 Dừng 1 chặng tại Lào Đặt vé
HÀ NỘI - BAN MÊ THUỘT
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 19:25 21:05 VN271 Aibus 320 01h50 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
 


CÔNG TY THƯƠNG MẠI & LỮ HÀNH QUỐC TẾ QUẢNG NINH

Địa chỉ : Tổ 4 khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Tel : + 84.203.3648 899  Fax : +84.203.3692 999

Chi nhánh : Số 20 Xuân Diệu, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Tel: + 84.203.3885 995  Fax : + 84.203.3885 996

Email: [email protected] | Website: https://quangninhtourism.com/

Copyright © 2011 by Quang Ninh Tourism. All Rights Reserved.
Powered by ĐấtMỏ.Vn - Developed by ViệtWeb.Vn™

rao vat quang ninh, rao vặt quảng ninh,  viec lam quang ninh, việc làm quảng ninh, tin tuc quang ninh, tin tức quảng ninh, thiet ke web quang ninh, thiết kế web quảng ninh, nha dat quang ninh, nhà đất quảng ninh, bat dong san quang ninh, bất động sản quảng ninh, rao vat thai nguyen, rao vặt thái nguyên, viec lam thai nguyen, việc làm thái nguyên, nha dat thai nguyen, nhà đất thái nguyên, bat dong san thai nguyen, bất động sản thái nguyên, nha dat hai duong, nhà đất hải dương, bat dong san hai duong, bất động sản hải dương, rao vat bac ninh, rao vặt bắc ninh, cha muc ha long, chả mực hạ long, khach san quan lan, khách sạn quan lạn, tau cao toc quan lan, tàu cao tốc quan lạn